انکونل

  • IInconel

    د لوړې تودوخې الیاژ کیمیاوي ترکیب درجه C Si Mn SP Cr Ni Fe Al Ti Cu Mo Nb نور نه د Inconel600 0.15 0.5 1 0.015 0.03 14~17 اساس 6~10 - - ≤0.5 - - - Inconel101010. ~ 25 بیس 10~15 1~1.7 - ≤1 - - - Inconel625 0.1 0.5 0.5 0.015 0.015 20~23 بیس ≤5 ≤0.4 ≤0.4 - 8~10.4 ≤0.4 - 8~101053 0.2 0.35 0...