نیمونیک

  • نیمونیک

    د لوړې تودوخې الیاژ کیمیاوي جوړښت درجه C Si Mn SP Cr Ni Fe Cu Ti Al Co نور د Nimonic90 0.13 1 1 0.015 18~21 بیس ≤1.5 ≤0.2 2~3 1~2 15i0002020202020202015 ≤0.202020015 ≤0.202020015 ≤0.2 ≤0.2002020202015 ≤0.2. ≤0.15 nemonic91 0.1 1 0.015 27 00 8 nb.00.4 ~ 21 nb.4 ~. Rp0.2N/...